New York-­i Magyar Ház

A New York-­i Magyar Ház története és szerepe

NIK_1363

A New York-i magyar közösség öt kiváló képviselője—Schell Péter, Neuman de Végvár Ede, Pulvári Károly, Chorin Ferenc és Eckhardt Tibor, akik a Széchenyi István Társaság, a Magyar Katolikus Liga, és az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat keretei között tevékenykedtek—1963. augusztus 23-án megalapították az Amerikai Magyar Irodalmi és Oktatási Alapítványt (American Foundation for Hungarian Literature and Education – AFHLE), amelyet mint adómentes státuszú szervezetet 1964. április 16-án jegyeztek be hivatalosan New York államnál.

A három társaság az alapító tagok bőkezű segítségével a német tornászok egyletétől (Central Turnverein of the City of New York) 1966. szeptember 9-én vásárolta meg a Magyar Ház épületét, amelynek fenntartásáról a kezdetektől fogva az AFHLE gondoskodott. Az évek során a Katolikus Liga átadta tulajdonjogát az itt élő magyar ferenceseknek, akik pedig továbbadták a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek, amely azóta is a harmadik társtulajdonosa a Háznak.

A Magyar Ház alapítói gondoskodtak arról, hogy a Ház mindig a magyar közösség kezén maradjon. Az alapító okirat szerint a társtulajdonosok kizárólag hasonló célú szervezetnek adhatják át tulajdonjogukat a másik két társtulajdonos beleegyezésével. Továbbá, abban az esetben, ha az AFHLE megszűnik és a Magyar Ház épülete eladásra kerül, egyik társtulajdonos sem részesülhet a jövedelemből, hanem magyar tudományos vagy kulturális tevékenységet végző szervezetek számára kell felajánlani a teljes összeget.

A New York-i magyar bevándorlók egyik központi közösségi intézményeként a Magyar Ház az elmúlt években számos meghatározó személyiséget látott vendégül. E Ház falai között tartott beszédet és köszöntötte az amerikai magyarságot többek között Antall József, az 1989-es rendszerváltás utáni időszak első magyar miniszterelnöke, Göncz Árpád és Schmitt Pál köztársasági elnökök, Mindszenty József bíboros-hercegprímás, Habsburg Ottó európai parlamenti képviselő, Teller Ede atomfizikus, Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Kövér László a Magyarország Országgyűlésének elnöke.

A kezdetektől fogva több száz nagylelkű támogató és önkéntes segítő munkája nyomán több ezer látogató ismerhette meg a magyar kultúra egy-egy szeletét a New York-i Magyar Házban. Számtalan előadás, koncert, filmvetítés, szórakoztató műsor, néptánc bemutató, kiállítás, vásár, vacsora, baráti összejövetel, angol és magyar nyelvtanítás zajlott és zajlik a Ház termeiben, mindez a befogadó országot illetve a magyar emigrációt szolgálandó. Szemléltető példa, hogy az AFHLE jegyzőkönyve alapján 1974 és 1975 között 24 magyar szervezet használta a Magyar Ház helyiségeit.

A Magyar Ház üzemeltetésének költségeit személyes adományok, a helyiségek bérbeadása, és az adománygyűjtő események bevételei fedezik, illetve a Ház időnként hagyatékban is részesül. Az épület fenntartása és karbantartása legalább évi $50,000. George Pataki, New York állam volt kormányzója pártfogásával, a Ház 2006-ban $450,000 állami segélyt kapott, amelyet a megrongálódott épületrészek rendbehozatalára, egyes helyiségek korszerűsítésére és a központi léghűtés bevezetésére fordítottunk.

Az idők változnak, így a Magyar Ház látogatói és támogatói is generációról generációra cserélődnek, megújulnak. A mai magyar bevándorlók és Amerikába látogatók más háttérrel és más igényekkel rendelkeznek, mint a régi nagy bevándorlási hullámok magyarjai. A cél mégis ugyanaz maradt: a magyar kultúra ápolása és az amerikai társadalommal való megismertetése. E cél elérése érdekében a Magyar Ház, a tulajdonos szervezetek, valamint a régi és új emigráns közösségek keresik—és meg is találják—a közös nevezőt, hiszen a Magyar Ház jelenleg az egyetlen aktív magyar kulturális központ New York városában, így a helyi magyarság egyik legfontosabb hídfőállása.