Partnerszervezetek

Nagy megtiszteltetés a New York-i Magyar Ház számára, hogy az alábbi intézmények, szervezezetek támogatásukkal, idejükkel, szellemi és anyagi tőkéjükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Ház jól működő közösségi intézmény legyen.

A Magyar Ház tulajdonos szervezetein túl mindezek a szervezetek, valamint a mögöttük álló közösségi értékeket tisztelő haladó gondolkodású egyének széles közössége szükséges ahhoz, hogy egy független magyar kulturális intézmény fennmaradjon a diaszpórában Magyarország határain túl.

Köszönjük az együttműködést és támogatást!

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását, átörökítését tekinti fő feladatának. E-célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait. Munkája évről-évre egyre szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált. Tevékenységünk részterületei:   Képzések, táborok…

Tovább

Antall József Tudásközpont

Az Antall József Tudásközpont (AJTK) a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben, alapítványi formában jött létre. Megalakulását dr. Antall Józsefné 2009-ben a brüsszeli Antall-épületszárny avatásán jelentette be. Az alapítvány névadója dr. Antall József (1932–1993), aki a rendszerváltoztatás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke volt 1990 és 1993 között. A Tudásközpont pártoktól, ideológiáktól…

Tovább

Arany János Magyar Óvoda és Iskola, New York

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola befogadó, világnézetileg, politikailag semleges, non-profit oktatási intézmény. Szombatonként délelőtt 9:30 és délután 12:30 között tartja tanóráit a New York-i Magyar Ház épületében. 3 éves kor alatt Bóbita Baba-Mama Játszócsoport Heti rendszerességű foglalkozás 3 év alatti gyermekek és gondozóik részére. A játszócsoport célja a…

Tovább

Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ, New York

A Balassi Intézet a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének nemzeti intézménye, mely szakmai irányító központként működik. Az intézet terjeszti és népszerűsíti az egységes és egyetemes magyar kultúrát a nagyvilágban, ezzel párhuzamosan bemutatja a külföldön vagy határon túl élő magyar hagyományokat és kultúrát Magyarországon. A Balassi Intézet Magyarország kulturális diplomáciájának alakításában és céljainak megvalósításában kap kiemelt szerepet….

Tovább

Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere alapított 2001. január elsején. A Hagyományok Háza szolgáltató központ. Három nagy egysége eltérő eszközökkel, de egyazon céllal és elkötelezettséggel várja a népi kultúra, a hagyomány iránt érdeklődő nagyközönséget és a szakmabelieket. Az…

Tovább

Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) 1982-ben alakult civil szervezet. A szervezet legfontosabb céljának tekinti a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek támogatását, a népművészettel foglalkozó emberek összefogását, regionális egyesületek, szervezetek létrehozását. A Szövetség feladata a szakmai érdekképviselet, a tagszervezetekkel, alkotóházakkal való folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása, illetve a kölcsönös információáramlás biztosítása. Ezen…

Tovább