Loading Events

Magyar néptánc oktatás gyerekeknek (3-8 éves korig)

December 17, 2019, 5:45 pm - 6:35 pm

Magyar népi játékokkal teletűzdelt néptáncórát tartunk minden kedden 3-8 éves gyermekek számára.

Jelentkezés és további információ: ildiko.nagy33@gmail.com

Részvételi díj: $10/gyermek

Oktatók: Ujlaki Ádám (KCSP ösztöndíjas) és Nagy Ildikó

***

Foglalkozásaink  minden alkalommal változnak és általában az alábbi elemekből állnak: népi játékok, néptánc, évköri ünnepekhez kötődő népszokások felelevenítése.

A népi játékok szocializációs jelentősége felbecsülhetetlen. A népi játékok keretet adnak arra, hogy a gyerekek egymással – ne gépekkel vagy bonyolult eszközökkel – játszanak.

A népi kultúra egyik fontos jellemzője, hogy nem színpadi előadásra, bemutatásra hanem részvételre, megélésre fókuszál, tehát nem passzív, befogadó, hanem aktív, teremtő, cselekvő jellegű műfaj.

A játékok a mindennapi életre reflektálnak, a mindennapi élettel kapcsolatos dolgokat, jelenségeket (növény, állatvilág, társas együttlét, ünnepek jelesnapok, évszakok, időjárás) keretbe helyezi a gyermekek számára.

A játékokat a gyerekek találták ki a gyerek-ízlésnek megfelelően egy olyan világban és korban, amelyben nem a technikai eszközökhöz való kapcsolódás dominálta az emeberek mindennapját.

A játék a társas interakció eszköze, amelyen keresztül megtanulja a kooperációt a különböző vesztes vagy nyertes helyzetek kezelését, a csapatmunkát az egymással való játszást.

A játék látens érzelmi nevelés: kialakulnak a rokonszenvek, ellenszenvek és megtanulják a gyerekek ezek kezelését.
A játék célja a társas élmény, a szocializáció, az anyanyelvi nevelés, amely különösen fontos az amerikai magyar diaszpóra közösségeiben, és ezen keresztül: a ritmusérzék, hallás fejlesztése, a mozgáskoordináció fejlesztése vagy egyéb készségek, mint például a labdakezelés tökéletesítése.

„Minden énekelt hang a mai iskolából jóformán száműzött Múzsáknak készít szállást a gyermek lelkében. A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást. A zene és a mozgás szerves kapcsolat: az énekes játék a szabad ég alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme.” Kodály Zoltán