Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)

hhrflogoAlapítása, 1976 óta a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation – HHRF) két és félmillió határon túli magyar helyzetét vizsgálja a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban. A HHRF az egyetlen olyan nyugati szervezet, amely a határon túli magyarok emberi jogi helyzetének folyamatos figyelését tűzte ki célul. A HHRF-nek, amely egy független, nonprofit szervezet, New Yorkban, Budapesten és Kolozsváron van irodája.

A kommunizmus 1989-es leomlása óta az Alapítvány többször mozgósította a nyugati szervezeteket, támogatást gyűjtve a határon túli magyar civil szféra helyzetének javítására, az önfenntartás előmozdítására, a határon túli magyar oktatás és kultúra támogatására.

Az Alapítvány tevékenységének öt fő területe van.

Monitorozás, kutatás és elemzés: Az Alapítvány rendszeresen összegyűjti, lefordítja, valamint elemzi a határon túli magyarok emberi jogi helyzetével kapcsolatos adatokat, terjeszti a felhasználásukkal készült jelentéseket.

Az előző húsz évben a HHRF nyomatékosan fellépett az erdélyi magyar közösségektől és egyházaktól a román kommunista rezsim által elkobzott 2140 ingatlan visszaszolgáltatásért jogos tulajdonosaiknak, amely még mindig nem fejeződött be. Minderről az Egyesült Államok külügyminisztériumát is rendszerint tájékoztatja. Az Alapítvány 2004 óta a témával foglalkozó munkacsoportot is üzemeltet.

2006 óta a HHRF szorosan nyomon követi a szlovákiai magyarok romló emberi jogi helyzetét, amelyről jelentéseket készít, különös tekintettel a nyelvi jogokra, a jogszabályok be nem tartására és a kisebbségek elleni erőszakos cselekményekre.

Kiadványok, előadások, információszolgáltatás: Az Alapítvány rendszeresen tájékoztatja a határon túli magyarok helyzetéről az emberi jogokkal foglalkozó szervezeteket. Hogy szélesebb körben is megismertethesse a nehézségeket, a HHRF Észak-Amerika szerte szervez előadásokat és emberi jogi szemináriumokat a témában.

Az Alapítvány húsz könyvet adott ki angolul, magyarul és románul, valamint információforrásként szolgál számos médium és emberi jogi szervezet számára (többek között: Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Minority Rights Group, International Human Rights Law Group, UN Commission on Human Rights, International Labour Organization, az Európai Parlament és az Európa Tanács).

1990 óta számos alkalommal szervezett látogatást az Egyesült Államokba és Kanadába határon túli magyar vezetők számára.

Hamos_Laszlo1
Hámos László, a HHRF elnöke

Képviselet belföldi és külföldi fórumokon: A HHRF rendszeresen részt vesz belföldi és nemzetközi emberi jogi konferenciákon, találkozókon.

1976-tól 1986-ig a HHRF több mint ezer oldalnyi írott tanúvallomást prezentált az amerikai kongresszus bizottságai számára, ahogy azok ülésein 27 szóbeli vallomás hangzott el a romániai kommunista rezsim visszaéléseivel kapcsolatban.

1980-tól kezdődően az Alapítvány a Helsinki Bizottság kilenc ülésén számolt be a határon túli magyarok helyzetéről.

A kisebbségi kultúra és a kisebbségi civil szervezetek támogatása: A HHRF alkalmanként határon túli kulturális és oktatási intézményeket részesít anyagi támogatásban vagy szervez részükre gyűjtést. 1990 óta az Alapítvány több mint 150 ezer dollárral támogatott több mint tíz közép-európai kezdeményezést. 2008-ban 22 ezer dollárral támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrejöttét.

Emberi Jogi Ösztöndíj és Csereprogram: 1984 óta a HHRF 59 ösztöndíjasnak adta meg a lehetőséget, hogy elmélyítse ismereteit a nemzetközi kisebbségvédelem területén. Az ösztöndíjasok 3-6 hónapot töltöttek Budapesten, majd 6-12 hónapot New Yorkban, majd visszatértek szülőföldjükre. 2008 óta az Alapítvány egy évre biztosított lehetőséget egy ösztöndíjasnak a New York-i tanulmányokra és gyakorlatra, együttműködésben a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíjalappal (Hungarian American Enterprise Scholarship Fund – HAESF).

www.hhrf.org