New York-i Magyar Református Egyház

Cím: 229 East 82nd Street, New York, NY 10028 a 2. & 3. Ave. között

Nt. Drótos Árpád, lelkipásztor
Tel.: 1 (212) 734 3139
email: hunrefchurchny82@hotmail.com

Legkönnyebben a Q földalatti vonal segítségével közelíthető meg templomunk, amelyről a 86. utcai megállóban kell leszállni és a 83. utcai kijáratnál kijönni. Érkezhetünk még a 4., 5. és 6. vonalon és akkor a 86. utcai megállónál szállhatunk ki, amely express megálló vagy a 77. utcainál, de ez lassúbb.

PROGRAMOK:

Istentisztelet minden vasárnap de. 11 órakor.
Szeretettel várunk mindenkit felekezetre való tekintet nélkül.

Nagy ünnepeken megterítjük az úrasztalát, ahol a kenyér és a bor szent jegyeit minden felnőtt keresztyén számára kiszolgáltatjuk tartozzék bármely felekezethez.

Hittanóráinkat minden vasárnap az istentisztelet alatt tartjuk kisgyermekek számára.
Hitoktató: Kelly Enikő

A pici gyermekesek tanácsteremből követhetik az istentiszteletet. Felújított nagytermünkben pedig
játszósarok várja a gyerekeket rengeteg játékkal.

Az istentiszteletek után szeretetvendégséget rendezünk a nagyteremben, ahol egy szendvics, sütemény, kávé vagy tea mellett beszélgetni lehet.

Bibliaóráinkon a Szentírás titkaiban mélyülünk el beszélgetés jelleggel. Bármely bibliai témát megvitathatunk. Nincsenek tabu témáink.

KÜLDETÉSÜNK:

Gyülekezetünk, a New York-i Magyar Református Egyház a világ egyik legnagyobb városában végzi küldetését, melyet Urától, Jézus Krisztustól kapott.

1. Legfontosabb feladatunk, amelyben osztozik velünk az egész teremtett világ; Isten dicsőségének szolgálata.
2. Másodszor a szeretet kettôs, vagy inkább hármas parancsának kell megfelelnünk: szeretni Istent, az embertársat és magunkat.
3. Harmadik küldetésünk egyházunk protestáns jellegéből fakad: Isten Igéjének tiszta hírdetése, a sákramentumok kiszolgálása és az egyházfegyelem gyakorlása.