top of page
Aranyos.jpg

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Magyarország a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM, World Organization of the Scout Movement) egyik alapító tagja volt. Magyarországon az első csapat 1910-ben alakult meg, majd két évre rá megalakult a Magyar Cserkészszövetség.
4sc.jpg

A Történetünk

Magyarország a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM, World Organization of the Scout Movement) egyik alapító tagja volt. Magyarországon az első csapat 1910-ben alakult meg, majd két évre rá megalakult a Magyar Cserkészszövetség.

Az országot az a megtiszteltetés érte, hogy a 1933-ban megrendezhette a IV. Világdzsemborit Gödöllőn, amelyen 54 ország több mint 26000 cserkésze vett részt. Az egyetlen leány-világtalálkozó is Magyarországon volt, Pax-Ting néven, 1939-ben.

A II. világháború idején a tagság elérte a 60 ezret. A háború utáni kommunista diktatúra megszüntette a cserkészmozgalmat, illetve a cserkészet mintájára megalapított a kommunista úttörőmozgalmat.

Számkivetésben

A háború végén és az azutáni években számos fiatal cserkészvezető is elhagyta az országot. Az ausztriai és németországi menekülttáborokban újjáélesztették a cserkészetet, majd 1948-ban megalakult a Magyar Cserkészszövetség, az otthoni megszűnése után. A tengerentúli kivándorlások révén a legtöbb vezető Dél-Amerikába, az Egyesült Államokba és Kanadába, valamint Ausztráliába ment. Ezáltal a legtöbb európai csapat megszűnt, és új országokban alakultak új csapatok. A Szövetség központja azóta az Egyesült Államok-beli New Jersey-ben van. A vezetők önkéntesen vállalják a cserkészmunkát, kivéve a szövetségi főtitkárt, aki csekély fizetést kap. A Szövetség tagjainak száma a 1970-es években érte el a csúcsot közel 6000 taggal, amikor négy kontinens 12 országában közel 90 csapat működött.

A Szövetségben a hagyományos cserkésztudományokon kívül a felelősségtudat vállalása, a közösségi élet megteremtése és egyéb gyakorlati kihívások alkotják a programok keretét. Ezzel karöltve a magyarságismeret, a magyar nyelv, a népi és kulturális hagyományok megőrzése, valamint történelmünk, földrajzunk és irodalmunk ismerete egészítik ki a magyar cserkészprogramot. Az összejövetelek magyar nyelven folynak. Sok helyen a hétvégi magyar iskolákat is a cserkészet tartja fenn vagy vezeti.

 

A Külföldi Magyar Cserkészet

A kommunista rendszer bukása után, 1989-ben Magyarországon ismét újjáalakult a cserkészet. A Magyar Cserkészszövetség neve visszakerült Magyarországra, és a menekült magyar cserkészet megmaradt Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek. Minthogy a magyarországi cserkészetnek 40 évi kimaradás után újból kellett kezdenie működését, a külföldi szövetség fontos szerepet vállalt ennek újjáépítésében.

Könyvek, kiképzési anyagok és széleskörű vezetőképzés alkották az újrakezdéskor a segítségnyújtást. Jelenleg az óhazában 10 ezer cserkész viseli az egyenruhát, valamint az elcsatolt területeken, azaz Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken szintén megalakultak a magyar cserkészszövetségek.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség jelenlegi tagsága meghaladja a 2500-at. Több mint 60 csapat és alakuló egységek működnek a négy kontinens 14 országában. Az Egyesült Államok keleti partján a következő városokban léteznek magyar cserkészcsapatok: Boston, Massachusetts; Garfield és New Brunswick, New Jersey; New York, New York; Sarasota, Florida; Wallingford, Connecticut és Washington, DC.

 

 
További információ a honlapon: www.kmcssz.org

Kapcsolat

Visit our website at: www.kmcssz.org

Hungarian Scout Association in Exteris
c/o Gabor Szorad
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435 USA

  • Facebook
bottom of page